Rules
REGULAMIN

HELBREATH The Heldenian - Portal jest serwerem dla graczy, którzy przestrzegają zasad kultury osobistej oraz Netykiety. Każdy grający jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich podpunktów Regulaminu, a w wypadku ich łamania poniesie odpowiednie konsekwencje według uznania osób upoważnionych do wymierzania kar.

Art. 1. REGULAMIN:
pkt.1. Spamowanie, floodowanie, flame war na serwerze jest niedozwolone.
pkt.2. Na serwerze obowiązuje netykieta.
pkt.3. Zabrania się wykorzystywania błędów gry (należy o nich powiadomić GMT).
pkt.4. Zabrania się podszywania pod członków GMT w jakichkolwiek celach.
pkt.5. Zabrania się używania wulgarnych słów / nicków.
pkt.6. GMT nie odpowiada za skradzione przedmioty (wyjątkiem jest zniknięcie itemów z winy serwera).
pkt.7. GMT nie odpowiada za skradzione konta wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa (patrz Art. 3.).
pkt.8. GMT nie odpowiada za straty materialne wynikłe z powodu kupna, sprzedaży konta / itemów.
pkt.9. GMT ustalając karę za złamanie regulaminu może, ale nie musi, posłużyć się opisanymi poniżej zasadami.
pkt.10. Prawowitym użytkownikiem konta jest osoba posiadająca e-mail aktywacyjny lub dane aktywacyjne.
pkt.11. Konto na serwerze Helbreath portal daje prawo gry, ale nie implikuje własności postaci oraz itemów w grze. Oznacza to, że wszelkie obiekty w grze należą do właściciela serwera.

Art. 2. TWORZĄC KONTO PAMIETAJ:
Art. 3. TWORZĄC POSTAĆ PAMIETAJ:
pkt.1. W nazwie postaci mogę byc użyte jedynie litery a-z, A-Z oraz 1-9.
pkt.2. Nie używać obraźliwych słów.
pkt.3. Nie używać "gierek słownych" np. TeaWhoYou.
pkt.4. Niedozwolone są imiona postaci celowo utrudniajace wpisanie np. WVVWVVVWVWVW, Ilililililil, itp.
pkt.5. GMT może bez ostrzeżenia skasować postać jeżeli nie jest zgodna z Art 2.

Art. 4. BEZPIECZEŃSTWO GRY:
pkt.1. Nigdy nie dawaj nikomu swojego hasła i loginu. (GM nigdy nie zapyta Cię o hasło do Twojego konta).
pkt.2. Zakładając konta na różnych serwerach pamiętaj, aby zawsze wybierać inny login i hasło.
pkt.3. Podawaj prawdziwe dane podczas tworzenia konta (umożliwią one odzyskanie konta kiedy straciliście e-mail aktywacyjny).
pkt.4. W czasie rejestracji podaj swój prawdziwy e-mail (jego brak uniemożliwia późniejsze odzyskanie hasła/konta).
pkt.5. Nigdy nikomu nie udostępniaj swojego konta.
pkt.6. Korzystaj z oprogramowania typu antivirus oraz firewall.
pkt.7. Podczas wymiany itemów stosuj tylko system Exchange.
pkt.8. Nie pożyczaj nikomu swoich itemów lub złota, gdyż możesz ich nigdy nie odzyskać.
pkt.9. Nie kupuj oraz nie sprzedawaj kont.

Art. 5. MUTE:

 • 500 min + guard opcjonalnie zależnie od przewinienia - przy pierwszym wykroczeniu
 • 3000 min + guard - przy drugim wykroczeniu
 • 5000 min + guard - przy trzecim wykroczeniu
 • przy kolejnym złamaniu regulaminu blokada konta na 2 tygodnie lub kasacja konta.

  Za co można dostac muta:
  Wyzwiska, niszczenie klimatu gry, flame war, kwestionowanie decyzji GMT. Decyzja o otrzymanej karze, podjęta przez któregokolwiek GM nie podlega dyskusji. Kwestionowanie kary, ignorowanie ostrzeżeń GM, relogi na inne postacie i dalsze wykłócanie, spamowanie czy wyzywanie będą dodatkowo karana (nawet kasacją konta).

  Art. 6. LAME EK:
  - Usunięcie wszystkich Hero Itemów oraz ustawienie licznika EK na -300

  Art. 7. BIERNE MACRO:
  - Ustawienie wszystkich skilli na zero

  Art. 8. BAN:
  - używanie hacków (forever)
  - podszywanie się pod GM (forever)
  - świadome wykorzystywanie bugów gry (forever)
  - nagminne ignorowanie GMT (czasowy albo forever)

  Kto? Co robi? Kim jest?
  Nigga Programmer Helbreath Administrator
  Xani Webmaster&Graphic Helbreath Administrator
  Mikus Helper Helbreath Administrator
  Spanish Helper Helbreath Administrator
  Helbreath Portal Download


  16:07:11 Current Server Time