Nawigacja
Komenda dla graczy /getcrit
Otwórz projekt serwera (Server.dsw) i przejdź do pliku o nazwie game.cpp

Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod
void CGame::PlayerCommand_GetCritical(uint16 iClientH)
{
   if (!m_pClientList[iClientH]) return;
   if (m_pClientList[iClientH]->m_iGizonItemUpgradeLeft < 1)
   {
      ShowClientMsg(iClientH, \\"You Need 1 Majestic\\");
   }
   else
   {
      m_pClientList[iClientH]->m_iSuperAttackLeft += 100;
      SendNotifyMsg(NULL, iClientH, DEF_NOTIFY_SUPERATTACKLEFT, NULL, NULL, NULL, NULL);
      
      ShowClientMsg(iClientH, \\"You earn 100 criticals by 1 majestic points.\\");
      
      m_pClientList[iClientH]->m_iGizonItemUpgradeLeft -= 1;
      SendNotifyMsg(NULL, iClientH, DEF_NOTIFY_GIZONITEMUPGRADELEFT, m_pClientList[iClientH]->m_iGizonItemUpgradeLeft, NULL, NULL, NULL);
   }
}
następnie wyszukaj funkcji o nazwie
Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod

ChatMsgHandler();

i poniżej są wszystkie pozostałe komendy gry i tam należny dodać:

Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod

if (strcmp(cp, \\"/getcrit\\") == 0)
{
    PlayerCommand_GetCritical(iClientH);
    return;
}


następnie przejdź do pliku header tj. game.h aby zadeklarować funkcje

Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod

void PlayerCommand_GetCritical(uint16 iClientH);


Helbreath Portal Download


07:13:44 Current Server Time