Nawigacja
Licznik aktywnych GM'ów online
Otwórz projekt serwera (Server.dsw) i przejdź do pliku o nazwie game.cpp

Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod

void CGame::PlayerCommand_CheckAdmins(uint16 iClientH)
{
   if (!m_pClientList[iClientH]) return;
   uint 8 x = 0;

   for (uint16 i = 0; i < DEF_MAXCLIENTS; i++)
   {
      if (m_pClientList[i])
      {
         if (m_pClientList[i]->m_iAdminUserLevel > 1)
         {
            ZeroMemory(g_cTxt,sizeof(g_cTxt));
            wsprintf(g_cTxt, \\"Active admin: %s\\", m_pClientList[i]->m_cCharName);
            ShowClientMsg(iClientH, g_cTxt);
            
            x++;
         }
      }
   }
   ZeroMemory(g_cTxt,sizeof(g_cTxt));
   wsprintf(g_cTxt, \\"%i admins are online\\", x);
   ShowClientMsg(iClientH, g_cTxt);
}

następnie wyszukaj funkcji o nazwie

Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod

ChatMsgHandler();

i poniżej są wszystkie pozostałe komendy gry i tam należny dodać:

Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod

if (strcmp(cp, \\"/admins\\") == 0)
{
   PlayerCommand_CheckAdmins(iClientH);
   return;
}

następnie przejdź do pliku header tj. game.h aby zadeklarować funkcje

Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod

void PlayerCommand_CheckAdmins(uint16 iClientH);Helbreath Portal Download


20:52:57 Current Server Time