Nawigacja
Komendy Gracza
/to [playername] - aby rozpicząć priv'a z danym graczem (kolor szary)/to - aby zakonczyć otwartego priv'a


/fi [playername] - sprawdz czy danych gracz jest w grze


/pf [playername] - zobacz informacje o danym graczu


/setpf - ustaw informacje o sobie


/rep- [playername] - daj graczowi ujemna repustacje


/rep+ [playername] - daj graczowi dodatnią reputację


/ban [playername] - wyrzuc gracza z gildii (tylko dla GuildMasterów)


/tooff [playername] - nie będziesz słyszał co mówi dany gracz


/toon [playername] - przywracasz słyszalność rozmów danego gracza


/tgt [playername] - jeżeli gracz jest w obrębie tej mapy summon uda się w jego kierunku


/hold - zatrzymaj w miejscu swojego summona


/free - odwołaj komendę hold
Helbreath Portal Download


19:27:33 Current Server Time