Nawigacja
Komendy GM'a
/enableadmincommand

umożliwia wpisywanie kolejnych komend.

/enableadmincreateitem

Umozliwia tworzenie itemow.

/createitem [nazwa przedmiotu] [specjalne liczby]

Tworzy wybrany przedmiot. Nazwy przedmiotów znajdują sie w pllikach Item1.cfg , Item2.cfg i Item3.cfg itp.

/setobservermode [1 = włącz, 0 = wyłącz]

Pozwala ruszac kamera ponad mapą, bez poruszania postacią. SPECTATOR MODE.

/setinvi [1 = włącz, 0 = wyłącz]

OPIS: Robisz sie niewidzialny . Nie widać twoich kroków i nie można cie wykryć czarem "Detect-invisibility".

/who

Pokazuje ilosc graczy na servie.

/reservefightzone [NUMER]

Rezerwacja areny do walki. (NUMER - numer areny ktora chcesz zarezerwowac, zazwyczaj od 1 - 9

/shutup [Nick Gracza] [czas(sekundy)]

OPIS: Nie pozwala graczowi nic pisać - czyli takzwany "mut".

/closeconn

Wyzuca gracza z gry inaczej Lost.

/attack [nick]

Przyzywa guarda, który atakuje gracza.

/createfish

Tworzy rybe na wybranych cordach.

/tp [mapa] [xcord] [ycord]

Teleportuje postać do wybranego miejsca na mapie.

/summon Demon

Przyzywa Demona

/unsummondemon[spacja]

Zabija potwory od demona wzwyż na mapie

/unsummonboss[spacja]

Zabija potworki, które przyzwaliśmy - po tej komendzie nie wypadaja itemy.

/unsummonall

Zabija wszystkie potworki z serwera.

/polymorph

Zamienia Twoją postać w potwora(np:Tigerworm)

/gns

Pokazuje status NPCa

/summon [Nazwa potworka] [ilość potworków]

OPIS: Przyzywa potworka obok ciebie te ktore sa na servie(np: Slime 99)

/disconnectall

Zamyka wszystiek polanczeni prog GMow

/energysphere

Tworzy Energy-Sphere - czyli pilka do gry

/summonplayer [Nick]

Przyzywa do ciebie gracza

/goto(nick Gracza)

teleportuje cie do gracza.

/summonall(aresden,elvine)

Przywoluje wszystkich gracz z wybranego miasta.
Helbreath Portal Download


18:49:42 Current Server Time