Nawigacja
Zakładanie/ Zdejmowanie itemow pod F2/F3
Otwórz projekt client (Client.dsw) i przejdź do pliku o nazwie game.cpp
znajdź funkcje o nazwie:

Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod
void CGame::ItemEquipHandler(char cItemID)
szukamy:
Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod
if (m_bIsItemEquipped[cItemID] == TRUE) return;
i zamieniamy na:
Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod

if (m_bIsItemEquipped[cItemID] == TRUE)

   ReleaseEquipHandler(m_pItemList[cItemID]->m_cEquipPos);
   bSendCommand(MSGID_COMMAND_COMMON, DEF_COMMONTYPE_RELEASEITEM, NULL, cItemID, NULL, NULL, NULL);       
   return;
}Helbreath Portal Download


16:44:29 Current Server Time