Nawigacja
Komenda Changecity
Ten kod dodaje komendę changecity pobierającą 50mj za zmianę miasta.W Game.cpp (HG) dodajemy:Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod
}

if (memcmp(cp, \\"/changecity \\", 12) == 0) {

  AdminOrder_ChangeCity(iClientH);

  return;

 }


Nastepnie ponownie w Game.cpp

Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod


void CGame::AdminOrder_ChangeCity(int iClientH)

{

char cGizonTooLow[256], cGizonSuccesful[256];if (m_pClientList[iClientH] == NULL) return;

if (m_pClientList[iClientH]->m_iGizonItemUpgradeLeft < 55){ // tu zmieniamy koszt

ZeroMemory(cGizonTooLow, sizeof(cGizonTooLow));

wsprintf(cGizonTooLow,\\"You Dont Have 5 Majestic points\\");

ShowClientMsg(iClientH, cGizonTooLow);

}

else{

 if (memcmp(m_pClientList[iClientH]->m_cLocation, \\"aresden\\",7) == 0 ) strcpy(m_pClientList[iClientH]->m_cLocation,\\"elvine\\");

else if (memcmp(m_pClientList[iClientH]->m_cLocation, \\"elvine\\",6) == 0 ) strcpy(m_pClientList[iClientH]->m_cLocation,\\"aresden\\");

 ZeroMemory(cGizonSuccesful, sizeof(cGizonSuccesful));

wsprintf(cGizonSuccesful, \\"City Change Succesfuled!\\");

ShowClientMsg(iClientH, cGizonSuccesful);

m_pClientList[iClientH]->m_iGizonItemUpgradeLeft -= 5;

DeleteClient(iClientH, TRUE, TRUE);

}

}
i na koniec w Game.h

Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod
void AdminOrder_ChangeCity(int iClientH);
Helbreath Portal Download


19:51:57 Current Server Time