Nawigacja
Podwójne klikniecie do wh
Otwórz projekt klienta (Klient.dsw) i przejdź do pliku o nazwie game.cpp


szukamy:

Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod

if ( m_bIsDialogEnabled[11] && (m_bIsDialogEnabled[23] == FALSE) && (m_bIsDialogEnabled[23] == FALSE) && (m_stDialogBoxInfo[39].sV3 == 24) )
{
     if (m_pItemList[cItemID]->m_cEquipPos != DEF_EQUIPPOS_NONE)
     {   
         bSendCommand(MSGID_COMMAND_COMMON,DEF_COMMONTYPE_REQ_REPAIRITEM, NULL, cItemID, m_stDialogBoxInfo[39].sV3, NULL, m_pItemList[cItemID]->m_cName, m_stDialogBoxInfo[39].sV4);
         return;
     }
}i zaraz pod tym dodajemy:

Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod

if(m_bIsDialogEnabled[14])
{
    bItemDrop_Bank(msX, msY);
    return;
}Helbreath Portal Download


03:16:32 Current Server Time